Storskrake Arboga
Gräsänder Arboga
Duvhök Arboga

Bergfink Hälleskogsbrännan
Tallbit Rålken
Spillkråka Rålken

Strömstare Sörqvarn Hallstahammar
Strömstare Sörqvarn Hallstahammar
Gräsänder Hallstahammar
Kanadagäss & Gräsänder Hallstahammar

Större korsnäbb Skinnskatteberg
Orre Skinnskatteberg