Ormvråk (börringevråk), fjällvråk, ladusvala, skäggdopping, gråsparv x2, pilgrimsfalk x2, björktrast & ringduva, storskarv, fiskmås, skrattmås, icke renrasig grågås, kråka x2, mandarinand, gräsänder, gråhäger x2, gråsiska, fasan, knipa, rörhöna.