Mat, blåmes, större hackspett, nötväcka, talltita.