Blåmes, nötväcka, tofsmes x3, gröngöling x2, entita, stenknäck, kungsfågel, trädkrypare x2, större hackspett, talltita, domherre, stjärtmes x2.