Kuba

(December 2016)


Brun pelikan


Bahamahärmtrast
Rödstjärtad skogssångare
Gulstrupig skogssångare

Ägrett-, snö-, blåhäger och mindre gulbena
Mangrovehäger (ibland kallad grönryggig häger)
Mangrovehäger
Trefärgad häger

Ägrett- och silkeshäger
Silkeshäger
Silkeshäger
Blå häger

Kohäger
Kohäger
Kohäger
Snöhäger

Skrikstrandpipare
Mindre gulbena
Brunhättad skogssångare
Nordlig härmtrast

Kalkongam


Sandlöpare
Kungstärna
Sotvingad mås

Grå kattfågel
Grå kattfågel
Svartbrynad myggsnappare

Prärieskogssångare
Rödfotad trast
Kubasmaragd
Kubasmaragd

Karibisk kungstyrann
Slätnäbbad ani
Antillbåtsstjärt

Kubasvartvråk
Kubatrogon Kubas nationalfågel
Praktfregattfågel

Öronskarv
Amerikansk ormhalsfågel
Nordlig markduva
Karibisk duva