Sidensvans, steglits x2, entita, pilfink, koltrast, nötväcka, större hackspett, grönfink x2, stenknäck x2, björktrast, domherre x4, gulsparv, grönsiska x2.