Grågäss, Tofsvipa, Grönbena, Enkelbeckasin, Grågäss, Gräsänder, Tranor x2, vilande Blåmes, Stenskvätta, Sävsparv, Fiskgjuse med mört, Blåmes, Pilgrimsfalk, Tornfalk, Havsörn, Knipa, Knölsvan x2, Tranor och Ladusvala.


Asköviken 2017

Nötväcka, dubbeltrast.